המזון כתרופה - הרצאתו של ד"ר גרגר

ד"ר גרגר מציג את עיקרי הדברים הכתובים בספרו "איך לא למות" - מניעה וטיפול במחלות נפוצות בעזרת תזונה מן הצומח.
הפעילו כתוביות בעברית