ריפוי מחלות

משרד הבריאות עוסק בחולים ובמחלות ולכן היה צריך להיקרא "משרד החולי". כדי שיעסוק באמת בבריאות צריך היה המשרד להקצות חלק נכבד מתקציבו לרפואה מונעת, שהיא הרפואה האמיתית. הקצאת משאבים לרפואה מונעת הייתה חוסכת תקציבי עתק שמוקצים היום לטיפול בחולים.ריאות עוסק בחולים ובמחלות ולכן היה צריך להיקרא "משרד החולי". כדי שיעסוק באמת בבריאות צריך היה המשרד להקצות חלק נכבד מתקציבו לרפואה מונעת, שהיא הרפואה האמיתית. הקצאת משאבים לרפואה מונעת הייתה חוסכת תקציבי עתק שמוקצים היום לטיפול בחולים.
 
ספרי הבריאות של פוקוס יספקו לכם את המידע הדרוש לכם כדי ליישם רפואה מונעת על עצמכם. יישום המידע בספרים יסייע לכם למנוע מחלות על-ידי תזונה נכונה, תוספי תזונה, טיפולים משלימים, פעילות גופנית, הפחתת גורמי לחץ ושינוי אורח החיים. במידה שכבר לקיתם במחלה, הספרים ידריכו אתכם על פי הרפואה ההוליסטית המשולבת, יעזרו לכם לאתר את הסיבות שגרמו למחלה ויתוו לכם תוכנית פעולה שתביא לריפוי או להקלה בסימפטומים.