תוספי תזונה

תוספי תזונה הוא נושא שנוי במחלוקת: המתנגדים טוענים שתפריט מאוזן מספק לנו את כל הוויטמינים והמינרלים הדרושים לנו מן המזון, ואילו המצדדים טוענים שאיכות המזון והרגלי התזונה הלקויים שלנו אינם מאפשרים לגופנו לקבל את הכמויות הדרושות לבריאות מיטבית. 
ספרי הבריאות של פוקוס, אשר נכתבו מתוך שיקולים אובייקטיביים ומביאים בחשבון את צורכי הגוף מצד אחד ואת הרכב התזונה המודרנית מצד שני - נוקטים עמדה הגורסת שכחלק מתזונה נכונה יש ליטול השלמות בצורה של תוספי תזונה, כל אדם בהתאם לאורח חייו ולבעיותיו הרפואיות. הספרים שלנו מפרטים את צורכי הוויטמינים והמינרלים הדרושים לבריאותכם, הם ממליצים בפניכם על סוגי המזונות העשירים בהם ועל סוגי התוספים הדרושים לכם להשלמת החסר, וכוללים גם את אופן השימוש והמינונים המתאימים למצבכם הגופני.